รถเข็นของฉัน

Blog

 

Error code เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม (Mitsubishi Electric)     Fix speed ERROR CODE
ตารางนี้เป็นตารางรวมใช่ร่วมกัน ECONO ,WIDE&LONG และรุ่นทั่วไประบบธรรมดา ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ (Fix Speed)  
เมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดปัญหาจะแสดงอาการเสียเป็นรหัสหรือ Error code ดังนี้  
แผ่นที่ 1   สังเกต Led ของเครื่องตัวในกะพริบ  ส่วนแผ่นที่ 2 ให้สังเกต Led ของเครื่องตัวนอกกะพริบ  
   
ที่ จุดผิดปกติ ไฟแสดงการทำงาน อาการ วิธีตรวจสอบ การแก้ไข
1 ต่อสายผิดหรือสายสัญญาณขัดข้อง ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ เครื่องในบ้านและเครื่อง เมื่อเครื่องตัวในไม่พบ ตรวจสอบการต่อสาย
    ไฟติด 0.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน สัญญาณจากเครื่องตัว สัญญาณ ที่เชื่อมโยง
    และดับ 0.5 วินาที   นอกเป็นเวลา 6 นาที ระหว่างเครื่องตัวในกับ
          เครื่องตัวนอก
2 ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน ดวงไฟด้านซ้ายสว่างขึ้น เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน เมื่อระบบไม่สามารถ ตรวจสอบรูปแบบการ
        อ่านข้อมูลในหน่วย กะพริบของ Led บน
        ความจำของแผ่น แผ่นตัวนอกบ้าน
        อีเล็คทรอนิคส์ของ  
        เครื่องนอกบ้านได้  
3 เทอร์มิสเตอร์สาหรับคอยล์เย็น หรือ ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 2 ครั้ง เครื่องในบ้านและเครื่อง เมื่อเทอร์มีสเตอร์สา- ดูคุณสมบัติของเทอร์
  เรียกอีกอย่างว่าเทอร์มิสเตอร์สาหรับ หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน หรับละลายน้ำแข็งหรือ มิสเตอร์ละลายน้ำแข็ง
  ละลายน้ำแข็ง (Indoor coil Thermis     เทอร์มีสเตอร์สาหรับ หรือเทอร์มิสเตอร์สา
  tor)     อุณหภูมิห้อง เกิดการ หรับวัดอุณหภูมิห้อง
  เทอร์มิสเตอร์สาหรับวัดอุณหภูมิห้อง     ลัดวงจรหรือค่าความ  
  หรือเรียกอีกชื่อว่า Room Temp     ต้านทานผิดปกติ  
  Thermistor     (ปกติค่าประมาณ 8-9  
        KΩ ณ อุณหภูมิ 30 °C  
4 มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 3 ครั้ง เครื่องในบ้านและเครื่อง สัญญาณ Feedback ตรวจสอบความต้านทาน
    หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน ในมอเตอร์ตัวในบ้าน ของมอเตอร์ตัวในบ้าน
        ผิดปกติ  
5 ระบบควบคุมเครื่องในบ้านผิดปกติ ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 4 ครั้ง เครื่องในบ้านและเครื่อง หน่วยความจาในแผ่น เปลี่ยนแผ่นวงจรควบ
    หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน ควบคุมของเครื่องใน คุมของเครื่องตัวในบ้าน
        บ้านผิดปกติ  
6 เทอร์มิสเตอร์สำหรับเครื่องนอกบ้าน ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 6 ครั้ง เครื่องในบ้านและเครื่อง เทอร์มิสเตอร์สาหรับ ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์
    หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน เครื่องนอกบ้านเกิดการ สาหรับเครื่องนอกบ้าน
        ลัดวงจร ทั้งหมด ดูจากคุณสมบัติ
          ในตารางกราฟ
7 ระบบควบคุมเครื่องนอกผิดปกติ ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 7 ครั้ง เครื่องในบ้านและเครื่อง หน่วยความจาในแผ่น เปลี่ยนแผ่นวงจรควบ
    หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน ควบคุมของเครื่องนอก คุมของเครื่องตัวนอก
        บ้านผิดปกติ บ้าน
8 จุดผิดปกติอื่นๆ ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ 14 ครั้ เครื่องในบ้านและเครื่อง พบอาการผิดปกติอื่นๆ ให้ใช้วิธีการ Recall หรือ
    หยุด 2.5 วินาที นอกบ้านไม่ทำงาน นอกเหนือจากที่ระบุ การเรียกอาการเสียจาก
        ในตารางนี้ การกดรีโมทตามขั้นตอน
          เพื่อค้นหาอาการเสียเชิง
          ลึก
          หากเป็นรุ่น Econo เริ่ม
          ตั้งแต่รุ่น GJ (2016)
          จะหมายถึง เทอร์มีสเตอร์
          ละลายน้ำแข็งผิดปกติ
          หรือระบบน้ำยาผิดปกติ
          หรือตัวนอกบ้านไม่ทำ
          งานส่งผลให้อุณหภูมิ
          ท่อตัวใน (inlet) ผิดปกติ
   
   
หากเป็นรุ่น MS-D30/D36 ให้ตรวจดูทั้ง 8 ข้อ แต่ถ้าเป็นรุ่น ECONO มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 4 ข้อ ดังนี้ ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 8.  
รุ่น WIDE &LONG ที่มีแผ่นวงจรตัวนอกบ้าน ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็น Fix speed แต่ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่างตัวในกับตัวนอก
คล้ายกับระบบอินเวอร์เตอร์ หากแผ่นวงจรแผ่นหนึ่งแผ่นใดล้มเหลว เครื่องจะสื่อสัญญาณกันไม่ได้ (หากันไม่เจอ หมายถึงการสื่อสารล้มเหลว)  
เช่นรุ่น MS-S24TV MS-S24UV MS-S24UVII MS-30TV MS-30UV MS-SA24VD MS-A30VD MS-SE30VC รุ่นเหล่านี้ไม่มี LED ในแผ่นวงจรตัวนอก ยกเว้นรุ่น
MS-D30/D36VC จะมี LED บนแผ่นตัวนอกบ้าน  
   
   
หมายเหตุ การกะพริบแสดงอาการเสียต้องรอเวลา 3 นาทีผ่านไป จึงจะแสดงการกะพริบ  
           

 

 

ค้นหา > อะไหล่แอร์ >> http://www.twc-aircenter.com/electronic.html

 

หาอะไหล่แอร์ซัมซุง อะไหล่ตู้เย็นซัมซุง หาได้ที่ TWC - Taweesub Cooling Corporation อะไหล่แท้จากศูนย์ มั่นใจได้ชัวร์เพราะเราคือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากซัมซุง ให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ
TWC ทวีทรัพย์ คูลลิ่ง คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แอร์ อะไหล่แอร์บ้าน อะไหล่แอร์รถยนต์ น้ำยาแอร์ และเครื่องมือช่างระดับประเทศ
TWC ทวีทรัพย์ คูลลิ่ง คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แอร์ อะไหล่แอร์บ้าน อะไหล่แอร์รถยนต์ น้ำยาแอร์ และเครื่องมือช่างระดับประเทศ
0 ความคิดเห็น | โพสต์ใน โปรโมชั่น โดย twcaircent_MHRIN twcaircent_MHRIN
#เครื่องมือช่างแอร์ TWC ทวีทรัพย์ คูลลิ่ง คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แอร์ อะไหล่แอร์บ้าน อะไหล่แอร์รถยนต์ น้ำยาแอร์ และเครื่องมือช่างระดับประเทศ

 

น้ำยาแอร์ชนิดที่ใช้กับแอร์บ้านอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

  • R22 เป็นน้ำยาแอร์ที่นิยมใช้กันในอดีต แต่ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนเป็นอย่างมาก จึงถูกแบนไป แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการผลิตและใช้งานน้ำยาแอร์ชนิดนี้ได้ เพราะยังมีแอร์เก่าๆ อีกมากที่ยังคงใช้น้ำยา R22 อยู่
  • R410A เป็นน้ำยาแอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อทดแทนการใช้ R22 ไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่เนื่องจากเป็นน้ำยาที่ผสมกันระหว่าง R32 กับ R125 ในสัดส่วน 50:50 จึงทำให้เวลาเติมน้ำยาใหม่ต้องถ่ายน้ำยาเก่าทิ้งก่อนทั้งหมด
  • R32 เป็นน้ำยาที่สามารถเติมได้ทั้งตอนสถานะเป็นก๊าซหรือของเหลวก็ได้ ไม่เหมือนน้ำยา R410A ซึ่งต้องเติมตอนที่เป็นสถานะของเหลวเท่านั้น

 

 

 

ค้นหา > อะไหล่แอร์ >> http://www.twc-aircenter.com/electronic.html

 

0 ความคิดเห็น | โพสต์ใน ความรู้ทั่วไป โดย twcaircent_MHRIN twcaircent_MHRIN

เป่าได้ทุกที่ ไม่ว่าจะปีนป่ายท่าไหน กับโบลเวอร์ไร้สาย Flow Energy รุ่น F1

 

 

เครื่องเป่าลมไร้สาย ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 18V ที่ดีที่สุด  ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด จับมือเดียวได้สะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะใช้ในงานเป่าประเภทไหนก็สะดวก และปุ่มระบบสัมผัส สามารถปรับแรงลมได้ถึง 2 ระดับ  ใช้แบตเตอรี่ li-on แท้ ไม่ลดคุณภาพ ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 60 นาทีจริง

*รับประกันตัวเครื่องและแบตนาน 1 ปีเต็ม

ลำดับ

ไฟกะพริบ (ครั้ง)

ประเภท

จุดเสีย

วิธีการแก้ไข

หมายเหตุ

1

กะพริบต่อเนื่อง

เครื่องตัวใน

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

-

2

ดวงไฟทุกดวงกะพริบพร้อมกัน

เครื่องตัวใน

การติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

ตรวจสอบการติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

-

3

สัญญาณไฟ D.S. PLASMA กะพริบ

เครื่องตัวใน

การควบคุมแหล่งจ่ายไฟของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

ตรวจสอบการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASM

-

4

1

เครื่องตัวนอก

1. ระบบไฟฟ้าของเครื่องนอกบ้าน
2. เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
3. ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน

1.1 ต่อคอนเนคเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
1.2 ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
1.3 ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
2. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
3. เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน

5

1

เครื่องตัวนอก

ความถี่ลดลงจากระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า

เครื่องปกติ แต่ควรตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจดูว่าแผ่นกรองของเครื่องในบ้านอุดตันหรือไม่
2. ตรวจดูว่าสารทำความเย็นหมดหรือไม่
3. ตรวจดูว่าการไหลเวียนอากาศในเครื่องในบ้าน/นอกบ้านครบวงจรหรือไม่

เครื่องนอกบ้านทำงาน

6

2

เครื่องตัวใน

เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

-

7

2

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

1. ต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
3. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซํ้าๆ กัน

8

3

เครื่องตัวใน

มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

-

9

3

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายสูงเกิน

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

10

4

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมการทำงานเครื่องในบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน

-

11

4

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินสำหรับเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของครีบ/เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของแผ่นวงจร

1. ตรวจสอบรอบๆ เครื่องนอกบ้าน
2. ตรวจสอบทางเดินอากาศของเครื่องนอกบ้าน
3. ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

12

4

เครื่องตัวนอก

ความถี่ลดลงจากระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่าย

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
3. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์สำหรับเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านทำงาน

13

5

เครื่องตัวใน

ระบบไฟฟ้าของเครื่องนอกบ้าน

1. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

-

14

5

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันแรงดันสูง

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

15

5

เครื่องตัวนอก

การป้องกันเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิด้านนอก

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านทำงาน

16

6

เครื่องตัวใน

เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

-

17

6

เครื่องตัวนอก

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน

18

7

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์หรือแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนอกบ้าน

-

19

7

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายต่ำ

1. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
2. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น

เครื่องนอกบ้านทำงาน

20

8

เครื่องตัวนอก

อาการผิดปกติของคอมเพรสเซอร์
ซิงโครนัส

1. ต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

21

8

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกัน PAM

PAM: พัลส์แอมพลิจูดมอดูเลชั่น

เครื่องไม่ได้ทำงานบกพร่อง ระบบป้องกัน PAM จะทำงานในกรณีต่อไปนี้
1. กำลังแรงดันไฟฟ้าตกลงฉับพลัน (ความบกพร่องของการจ่ายกำลังช่วงเวลานั้น)
2. เมื่อแหล่งจ่ายไฟมีแรงดันไฟฟ้าสูง

เครื่องนอกบ้านทำงาน

22 8 เครื่องตัวนอก วงจรตรวจจับ Zero Cross
(เฉพาะรุ่น MUY-**24/30)

เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
1. กำลังแรงดันไฟฟ้าตกลงฉับพลัน (ความบกพร่องของการจ่ายกำลังช่วงเวลานั้น)
2. ค่าบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

เครื่องนอกบ้านทำงาน
23 9 เครื่องตัวนอก โหมดตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

1. ตรวจสอบดูว่าต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านทำงาน

24 10 เครื่องตัวนอก มอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน 1. ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน
2. ตรวจสอบแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

25 11 เครื่องตัวนอก วาล์วหยุด/วาล์วปิด

ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน
26 12 เครื่องตัวนอก

ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสของคอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน
27 13 เครื่องตัวนอก ค่าแรงดันไฟฟ้า DC

1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน
28 14 เครื่องตัวใน อาการผิดปกติอื่น

1. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
2. ตรวจสอบวาล์ว 4 ทิศทาง
3. ยืนยันอาการผิดปกติ ในรายละเอียดการใช้ฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องสำหรับเครื่องนอกบ้าน

-
29 14 เครื่องตัวนอก เครื่องนอกบ้าน (อาการผิดปกติอื่น)

ดูรายละเอียดฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องของ เครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน
30 16 เครื่องตัวนอก วาล์วสี่ทาง/อุณหภูมิของท่อก๊าซ

เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน เฉพาะรุ่น MSY
31 17 เครื่องตัวนอก ระบบท่อนํ้ายาทำความเย็นของเครื่องนอกบ้านผิดปกติ

1. ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซที่จุดเชื่อมต่อท่อนํ้ายา เป็นต้น
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
3. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน เฉพาะรุ่น MSY

 

ค้นหา > อะไหล่แอร์ >> http://www.twc-aircenter.com/electronic.html

 

0 ความคิดเห็น | โพสต์ใน ความรู้ทั่วไป โดย twcaircent_MHRIN twcaircent_MHRIN

Error Code ของแอร์/เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม (Mitsubishi Electric Mr.Slim)

สำหรับรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ (Fix Speed/Non-Inverter)

 

ลำดับ

ไฟกะพริบ (ครั้ง)

ประเภท

จุดเสีย

วิธีการแก้ไข

หมายเหตุ

1

กะพริบต่อเนื่อง

เครื่องตัวใน

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

เฉพาะรุ่น wide&long

2

ดวงไฟทุกดวงกะพริบพร้อมกัน

เครื่องตัวใน

การติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

ตรวจสอบการติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

-

3

1

เครื่องตัวนอก

1. เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน 
2. ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน

1. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
2. เปลี่ยนแผ่นวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน (MU-D30/36VC)

4

2

เครื่องตัวใน

เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

-

5

3

เครื่องตัวใน

มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

-

6

3

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายสูงเกิน

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน(MU-D30/36VC)

7

4

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมการทำงานเครื่องในบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน

-

8

4

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่าย

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
3. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านทำงาน (MU-D30/36VC)

9

5

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิที่คอมเพรสเซอร์สูงเกิน

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบวาล์วเปิด-ปิดสารทำความเย็น

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆ กัน (MU-D36VC)

10

6

เครื่องตัวใน

1. เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
2. สารทำความเย็นมีปริมาณน้อย
3. แผ่นควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกของเครื่องนอกบ้าน (Deicer P.C. Board)

1. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
2. เติมสารทำความเย็นเพิ่ม
3. เปลี่ยนแผ่นควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกของเครื่องนอกบ้าน (Deicer P.C. Board)

ข้อ1 เฉพาะรุ่น wide&long, MS-D30/36VD, MS-SE30VC ข้อ1, 2, 3 เฉพาะรุ่น MS-S24TV, MS-30TV, MS-S24UVII, MS-30UV

11

6

เครื่องตัวนอก

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน (MU-D30/36VC)

12

7

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมการทำงานเครื่องนอกบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนอกบ้าน

เฉพาะรุ่น wide&long

13

7

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิที่ด้านจ่ายต่ำ

1. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
2. ตรวจสอบวงจรของระบบสารทำความเย็นและปริมาณของสารทำความเย็น

เครื่องนอกบ้านทำงาน (MU-D30/36VC)

14

10

เครื่องตัวใน

การป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายต่ำ

1. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
2. ตรวจสอบวงจรของระบบสารทำความเย็นและปริมาณของสารทำความเย็น

เฉพาะรุ่น MS-S24TV, MS-30TV

15

14

เครื่องตัวใน

จุดผิดปกติอื่นๆ

1. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
2. ตรวจสอบการรั่วของการต่อและปริมาณสารทำความเย็น
3. ตรวจสอบว่าพบปัญหาหรือไม่ หากพบปัญหาให้จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับถ่ายเทอากาศบริเวณรอบๆ เครื่องนอกบ้าน

4. ตรวจสอบสายต่อของมอเตอร์พัดลมเครื่องนอกบ้านว่าต่อถูกต้องหรือไม่
5. ตรวจสอบค่าความต้านทานของมอเตอร์พัดลมเครื่องนอกบ้านหากพบปัญหา ให้เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเครื่องนอกบ้าน

-

16

14

เครื่องตัวนอก

เครื่องนอกบ้าน (อาการผิดปกติอื่น)

ดูรายละเอียดฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องของ เครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน (MU-D30/36VC)

 

ค้นหา > อะไหล่แอร์ >> http://www.twc-aircenter.com/electronic.html

 

0 ความคิดเห็น | โพสต์ใน ความรู้ทั่วไป โดย twcaircent_MHRIN twcaircent_MHRIN
Asc