รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

แผงบอร์ดคอยล์ร้อน

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Part)
กลุ่มแผงบอร์ดคอยร้อน
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12C92451 DEICER P.C.BOARD MU-D36VC-T1                    3,050
E12E12451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SGH09VA-T1,MUZ-SGH13VA-T1,MUZ-SGH15VA-T1                    4,666
E1296B451 INVERTER P.C.BOARD MUY-JP13VF-TH1,MUY-JP15VF-TH1                    2,841
E12G90451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SGH09VA-T1,MUZ-SGH13VA-T1,MUZ-SGH15VA-T1                    4,730
E12M10451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GK09VA-T1,MUY-GK13VA-T1,MUY-GK15VA-T1,MUY-GK18VA-T1                    4,730
E12E15451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SGE17VA-T1                    5,789
E1289F451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GR15VF-TH1,MUY-GR18VF-TH1                    3,585
E1286F451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GR09VF-TH1,MUY-GR13VF-TH1                    3,007
E1219A451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GN30VF-T1                    6,313
E12P72451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GM18VF-T1                    4,280
E17E45440 POWER BOARD PUY-SP42VKA.TH(-T/-D/-N),PUY-SP48VKA.TH(-T/-D/-N),PUY-SP48VKA2.TH(-TH/-NE/-VN),PUY-SP42VKA2.TH(-TH/-NE/-VN),PUY-SP42VKA2.TH-TH                    7,597
E1298B451 INVERTER P.C.BOARD MUY-JP24VF-TH1                    3,735
E1294B451 INVERTER P.C.BOARD MUY-JP09VF-TH1                    2,590
E12G80451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SFG09VA-T1,MUZ-SFG13VA-T1                    5,457
E12T66451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GM09VF-T1,MUY-GM13VF-T1,MUY-GM15VF-T1                    3,852
E12T67451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GM09VF-T1,MUY-GM13VF-T1,MUY-GM15VF-T1                    3,852
E12G91451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SGH09VA-T1,MUZ-SGH13VA-T1,MUZ-SGH15VA-T1                    5,265
E1217A451 INVERTER P.C. BOARD MUY-GN13VF-T1,MUY-GN15VF-T1,MUY-GN18VF-T1                    4,248
E1214A451 INVERTER P.C. BOARD MUY-GN09VF-T1                    3,852
E1218A451 INVERTER P.C. BOARD MUY-GN24VF-T1                    4,730
E1295B451 INVERTER P.C.BOARD MUY-JP13VF-TH1,MUY-JP15VF-TH1                    2,670
E1215A451 INVERTER P.C. BOARD MUY-GN13VF-T1,MUY-GN15VF-T1,MUY-GN18VF-T1                    3,906
E1202H451 INVERTER P.C.BOARD MUY-KP09VF-TH1                    2,750
E1203H451 INVERTER P.C.BOARD MUY-KP13VF-TH1,MUY-KP15VF-TH1                    2,841
E17J26440 POWER BOARD PUY-SP36VKA2.TH-TH                    8,186
E12T68451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GM09VF-T1,MUY-GM13VF-T1,MUY-GM15VF-T1                    4,280
E12T69451 INVERTER P.C.BOARD MUY-GM24VF-T1,MUY-GM30VF-T1                    6,313
E17E28451 INVERTER P.C.BOARD SUY-SA36VA.TH-T                    8,004
E12G92451 INVERTER P.C.BOARD MUZ-SGH18VA-T1                    5,457