รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

สายเซ็นเซอร์แอร์

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Part)
กลุ่มสายเซ็นเซอร์
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12527308 ROOM TEMP THERMISTOR MS-SGE18VC-T1,MS-SGE24VC-T1,MS-SFE24VC-T1,MS-SE30VC-T1,MS-SGD18VC-T1,MS-SFD18VC-T1,MS-SD24VC-T1,MS-D30VC-T1,MS-D36VC-T1                  225
E12F87307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1,MS-SGH09VC-T1,MS-SGH13VC-T1                  161
E12D68308 ROOM TEMP THERMISTOR MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1,MS-SGH09VC-T1,MS-SGH13VC-T1,MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1,MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1,MSZ-SGE09VA-T1,MSZ-SGE13VA-T1,MSZ-SGE15VA-T1,MSZ-SGE17VA-T1                    75
E12B60307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1,MS-SGD09VC-T1,MS-SGD13VC-T1                  155
E1212B307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-GN18VF-T2,MS-GN24VF-T2                  171
E12A89308 ROOM TEMP.THERMISTOR MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF09VC-T1,MS-SGF13VC-T1,MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1,MS-SGD09VC-T1,MS-SGD13VC-T1                    75
E12F45307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF09VC-T1,MS-SGF13VC-T1,MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1,MS-SGD09VC-T1,MS-SGD13VC-T1                  171
E12C92307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-D30VC-T1,MS-D36VC-T1                  225
E17436307 INDOOR COIL THERMISTOR PE-3JAKLT.TH,PE-3JAKT.TH,PE-P30JAK.TH-T,PE-P30JAKL.TH-T,PE-P36JAK.TH-T,PE-P36JAKL.TH-T,PE-P42JAK.TH-T,PE-P42JAKL.TH-T                  268
E12140307  INDOOR COIL THERMISTOR MCF-SD13VD-T1,MCF-D18VD-T1,MCF-D24VD-T1                  225
E12L37307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1,MS-GL09VF-T1,MS-GL13VF-T1,MS-GL15VF-T1,MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1                  161
E17K15307 INDOOR COIL THERMISTOR PLY-SP18EA.TH-TH,PLY-SP24EA.TH-TH,PLY-SP30EA.TH-TH,PLY-SP36EA.TH-TH,PLY-SP42EA.TH-TH,PLY-SP48EA.TH-TH                  214
E1283B307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-PFC09VC-T1,MS-PFC13VC-T1,MS-PGC09VC-T1,MS-PGC13VC-T1                  225
E17648307 PIPE TEMP.THERMISTOR PC-2.5KAKLT-5.TH,PC-3KAKLT-5.TH,PC-4KAKLT-5.TH,PC-P18KAKL.TH-T,PC-P24KAKL.TH-T,PC-P30KAKL.TH-T,PC-P36KAKL.TH-T,PC-P42KAKL.TH-T,PC-P48KAKL.TH-T,PC-4KAKLT.TH,PC-5KAKLT.TH,PC-3KAKLT.TH,PC-6KAKLT.TH                  321
E12F89307 INDOOR COIL THERMISTOR MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1                  128
E1264B307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1,                  161
E12G89307 INDOOR COIL THERMISTOR MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1                  225
E12M11307 INDOOR COIL THERMISTOR MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1                  225
E12T66307 INDOOR COIL THERMISTOR MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1,MSY-GN09VF-T1,MSY-GN13VF-T1,MSY-GN15VF-T1                  171
E1268B307 INDOOR COIL THERMISTOR MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1,                  161
E17696307 PIPE TEMP.THERMISTOR PCY-SP48KAL2.TH-TH,PCY-SP42KAL2.TH-TH,PCY-SP36KAL2.TH-TH,PCY-SP30KAL2.TH-TH,PCY-SP24KAL2.TH-TH,PCY-SP18KAL2.TH-TH,PCY-SP48KAL.TH-T,PCY-SP42KAL.TH-T,PCY-SP36KAL.TH-T,PCY-SP30KAL.TH-T,PCY-SP24KAL.TH-T                  321
E1275B307 INDOOR COIL THERMISTOR MSY-JP24VF-TH1                  171
E1295B307 INDOOR COIL THERMISTOR MSY-JP09VF-TH1,MSY-JP13VF-TH1,MSY-JP15VF-TH1,MSY-JP18VF-TH1,MSY-KP09VF-TH1,MSY-KP13VF-TH1,MSY-KP15VF-TH1,MSY-KP18VF-TH1                  118