รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

มอเตอร์สวิง

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Part)
กลุ่มมอเตอร์สวิง
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12408303 VANE MOTOR(UP DOWN) MS-SGE18VC-T1,MS-SGE24VC-T1,MS-SFE24VC-T1,MS-SGD18VC-T1,MS-SFD18VC-T1,MS-SD24VC-T1 733
E12749303 VANE MOTOR(HORIZONTAL) MS-SE30VC-T1,MS-D30VC-T1,MS-D36VC-T1 316
E12227303 VANE MOTOR MCF-GN13VA-T1,MCF-GN18VA-T1,MCF-GN24VA-T1,MCF-SD13VD-T1,MCF-SD18VD-T1,MCF-SD24VD-T1 658
E12897303 VANE MOTOR UNIT (HORIZONTAL) MS-PFC09VC-T1,MS-PFC13VC-T1,MS-PGC09VC-T1,MS-PGC13VC-T1 353
E12448303 VANE MOTOR(VERTICAL) MS-SFE24VC-T1,MS-SGE24VC-T1,MS-SE30VC-T1,MS-SFD18VC-T1,MS-SGD18VC-T1,MS-SD24VC-T1,MS-D30VC-T1,MS-D36VC-T1 733
E12A89303 VANE MOTOR MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1,MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1,MS-GL09VF-T1,MS-GL13VF-T1,MS-GL15VF-T1,MS-SGH09VC-T1,MS-SGH13VC-T1,MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1,MSY-GM18VF-T1,MSY-GM24VF-T1,MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1,MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1,MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1,MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1 203
E12C32303 VANE MOTOR(VERTICAL) MSY-GK18VA-T1,MSY-GK24VA-T1,MSZ-SGH24VA-T1,MSZ-SFG09VA-T1,MSZ-SFG13VA-T1,MSY-GN30VF-T1,MSY-GR09VF-TH1,MSY-GR13VF-TH1,MSY-GR15VF-TH1,MSY-GR24VF-TH1,MSY-GR18VF-TH1,MSY-GR30VF-TH1,MSY-GM30VF-T1 203