รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

มอเตอร์คอยล์เย็น

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Spare Part)  
กลุ่มมอเตอร์คอยเย็น  
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12E99300 INDOOR FAN MOTOR

MS-GJ09,13VC-T1 MS-GK09,13,15VC-T1 MS-GL09,13,15VC-T1 MS-SGH09,13VC-T1,

MSY-GH09,13,18VC-T1 MSY-GK09,13,15VC-T1 MSZ-SGH09,13,15,18VC-T1

MSZ-SGE09,13,15,17VC-T1

1,691
E12228300 INDOOR FAN MOTOR MCF-GN13,18,24VC-T1 MCF-SD13,18,24VC-T1 3,777
E12F45300 INDOOR FAN MOTOR MS-SGF09,13VC-T1 1,252
E12E09300 INDOOR FAN MOTOR MS-SGE18,24VC-T1 MS-SFE24VC-T1 MS-SGD18VC-T1 MS-SFD18VC-T1 MS-SD24VC-T1 3,777
E12G53300 INDOOR FAN MOTOR MS-SGG09,13VC-T1 1,252
E12J96300 INDOOR FAN MOTOR MS-SGF18,24VC-T1 MS-GJ18,24VC-T1 MS-SFH18VC-T1 MS-SGH18,24VC-T1 MSY-GK18,24VC-T1 MSZ-SGH24VC-T1 MS-GJ18,24VC-T1 MS-SFF18,24VC-T1 1,905
E17649300 INDOOR FAN MOTOR PC-2.5KAKLT-5.TH,PC-3KAKLT-5.TH,PC-4KAKLT-5.TH,PCY-P24KALT.TH,PCY-P30KALT.TH,PCY-P36KALT.TH,PCY-P42KALT.TH,PCY-P48KALT.TH,PC-P30KAKL.TH-T PCY-P36KALT.TH,PCY-P42KALT.TH,PCY-P48KALT.TH,PC-P36KAKL.TH-T,PC-P42KAKL.TH-T,PC-P48KAKL.TH-T,PCY-SP30KAL.TH-T,PCY-SP36KAL.TH-T,PCY-SP42KAL.TH-T,PCY-SP48KAL.TH-T,PC-4KAKLT.TH,PC-5KAKLT.TH,PC-6KAKLT.TH,PCY-SP30KAL2.TH-TH,PCY-SP36KAL2.TH-TH,PCY-SP42KAL2.TH-TH,PCY-SP48KAL2.TH-TH, 4,890
E12229300 INDOOR FAN MOTOR MCF-GN13,18,24VA-T1,MCF-SD13,18,24VD-T1 3,777
E12M26300 INDOOR FAN MOTOR MS-GL18VF-T1,MS-GL24VF-T1,MS-GN18VF-T1,MS-GN24VF-T1,MS-GN18VF-T2,MS-GN24VF-T2,MSY-GN30VF-T1,MSY-GM30VF-T1 1,926
E17439300 INDOOR FAN MOTOR PLY-P30BAT.TH,PLY-P36BAT.TH,PLY-P42BAT.TH,PLY-P48BAT.TH,PLY-SP36BA.TH(-T/-D/-N),PLY-SP48BA.TH(-T/-D/-N),PL-4BAKT.TH,PL-5BAKT.TH,PL-6BAKT.TH 3,831
E12J44300 INDOOR FAN MOTOR MSY-GM18VF-T1,MSY-GM24VF-T1,MSY-JP24VF-TH1,MSY-GN18VF-T1,MSY-GN24VF-T1 1,969
E17648300 INDOOR FAN MOTOR PCY-P18KALT.TH,PC-P18KAKL.TH-T,PC-P24KAKL.TH-T,PCY-SP18KAL.TH-T,PCY-SP24KAL.TH-T,PC-3KAKLT.TH,PCY-SP18KAL2.TH-TH,PCY-SP24KAL2.TH-TH 4,676
E12R80300 INDOOR FAN MOTOR MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1,MSY-GN09VF-T1,MSY-GN13VF-T1,MSY-GN15VF-T1 1,638
E1294B300 INDOOR FAN MOTOR MSY-JP09VF-TH1,MSY-JP13VF-TH1,MSY-JP15VF-TH1,MSY-JP18VF-TH1,MSY-KP09VF-TH1,MSY-KP13VF-TH1,MSY-KP15VF-TH1,MSY-KP18VF-TH1 851
E17436300 INDOOR FAN MOTOR PLY-P18BAT.TH,PLY-P24BAT.TH,PLY-SP18BA.TH(-T/-D/-N),PL-2.5BAKT.TH,PL-3BAKT.TH, 2,724
E12D94300 INDOOR FAN MOTOR MSZ-SFG09VA-T1,MSZ-SFG13VA-T1, 2,825
E1209A300 INDOOR FAN MOTOR MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1,MS-GN09VF-T1,MS-GN09VF-T2,MS-GN13VF-T2,MS-GN15VF-T2 1,391
E12F72300 INDOOR FAN MOTOR MS-SFF09VC-T1,MS-SFF09VCA-T1 2,162