รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

มอเตอร์คอยล์ร้อน

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Spare Part)
กลุ่มมอเตอร์คอยร้อน
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12B16301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-SFF18VC-T1,MU-SGF18VC-T1,MUSGE18VC,MU-SGE13VC-T1,MU-SGD18VC-T1,MU-SFD18VC-T1,MU-SGD13VC-T1,MU-SFD13VC-T1,MUCF-SD13VD-T1,MU-PFC13VC-T1,MU-PGC13VC-T1               2,087
E12H35301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GL13VF-T1,MU-GL15VF-T1,MU-GL18VF-T1,MU-GN13VF-T1,MU-GN15VF-T1,MU-GN18VF-T1,MU-SGH18VC-T1,MU-SFH18VC-T1,MU-GN18VF-T2               2,024
E12C92301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GK36VA-T1,MU-SE30VC-T1,MU-D36VC-T1               3,061
E12892301 OUTDOOR FAN MOTOR MUCF-D18VD-T1,MUCF-D24VD-T1               3,526
E12D12301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GJ24VA-T1,MU-GL24VF-T1,SU-P2.5VAK.TH,MUCF-GN18VA-T1,PU-P24VAKD.TH-T,MU-SFF24VC-T1,MU-SGF24VC-T1,MU-SGH24VC-T1,MU-SGE24VC-T1,MU-SFE24VC-T1,MU-SD24VC-T1,MU-GN24VF-T1               4,157
E12B86301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GJ09VA-T1,MU-GJ13VA-T1,MU-GK09VA-T1,MU-GK13VA-T1,MU-SGH09VC-T1,MU-SGH13VC-T1,MU-SGG09VC-T1,MU-SGG13VC-T1,MU-SFF09VC-T1,MU-SFF13VC-T1,MU-SGF09VC-T1,MU-SFF09VCA-T1,MU-SGD09VC-T1,MU-SFD09VC-T1,MU-PFC09VC-T1,MU-PGC09VC-T1               1,803
E1297B301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-KP18VF-TH1,MUY-JP18VF-TH1,MUY-GR15VF-TH1,MUY-GR18VF-TH1               1,391
E12A06301 OUTDOOR FAN MOTOR MUCF-GN18VA-T1,MUCF-GN24VA-T1,MUCF-D18VD-T1,MUCF-D24VD-T1               4,157
E12D69301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-GK09VA-T1,MUY-GK13VA-T1,MUY-GK15VA-T1,MUY-GK18VA-T1,MUZ-SGH09VA-T1,MUZ-SGH13VA-T1,MUZ-SGH15VA-T1,MUZ-SGE09VA-T1,MUZ-SGE13VA-T1               1,959
E12F28301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-GK24VA-T1,MUY-GM24VF-T1,MUY-GM30VF-T1,MUZ-FK18VA-T1,MUZ-FM18VF-T1,MUZ-SGH24VA-T1,SUY-KA24VA.TH,SUY-KA30VA.TH,SUY-KA36VA.TH,MUY-GN30VF-T1               3,917
E12P74301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GL13VF-T1,MU-GL15VF-T1,MU-GL18VF-T1,MU-GN13VF-T1,MU-GN15VF-T1,MU-GN18VF-T1,MU-SGH18VC-T1
,MU-SFH18VC-T1,MU-GN18VF-T2,
              1,712
E17942301 OUTDOOR FAN MOTOR PUY-P42YKA.TH,PUY-P42VKA.TH,PUY-P42VKA.TH-T,PUY-P42YKA.TH-T,PUY-P48VKA.TH,PUY-P48VKA.TH-T,PUY-P48YKA.TH,PUY-P48YKA.TH-T               2,675
E12P03301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-GM09VF-T1,MUY-GM13VF-T1,MUY-GM15VF-T1,MUY-GM18VF-T1,MUZ-FM09VF-T1,MUZ-FM13VF-T1,SUY-SA18VA.TH-T,SUY-SA18VA2.TH-TH,MUY-GN09VF-T1,MUY-GN13VF-T1,MUY-GN15VF-T1,MUY-GN18VF-T1               1,819
E12P73301 OUTDOOR FAN MOTOR MU-GL09VF-T1,MU-GN09VF-T1,MU-GN09VF-T2               1,498
E12C34301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-GK09VA-T1,MUY-GK13VA-T1,MUY-GK15VA-T1,MUY-GK18VA-T1,MUZ-SGH09VA-T1,MUZ-SGH13VA-T1,MUZ-SGH15VA-T1,MUZ-SGE09VA-T1,MUZ-SGE13VA-T1               2,108
E1295B301 OUTDOOR FAN MOTOR MUY-KP13VF-TH1,MUY-KP15VF-TH1,MUY-JP13VF-TH1,MUY-JP15VF-TH1,MUY-GR13VF-TH1               1,311
E17302301 FAN MOTOR (PK6V60) PU-3VAKD-5.TH-T,PU-P36VAKD.TH-T,PU-P36YAKD.TH-T,               4,184