รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

แผงบอร์ดคอยล์เย็น

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Spare Part)
กลุ่มแผงบอร์ดคอยเย็น
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12B87452 CONTROL P.C.BOARD MS-PGC09VC-T1,MS-PGC13VC-T1                 2,247
E12H35452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGH18VC-T1,MS-SGH24VC-T1,MS-SFH18VC-T1,MS-SFH24VC-T1                 1,969
E12C68452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1,MS-SGD09VC-T1,MS-SGD13VC-T1                     803
E12F36452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGF18VC-T1                 1,959
E12H36452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGH18VC-T1,MS-SGH24VC-T1,MS-SFH18VC-T1,MS-SFH24VC-T1                 1,969
E12F46452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF13VC-T1                     760
E12B86452 CONTROL P.C.BOARD MS-PGC09VC-T1,MS-PGC13VC-T1                 2,247
E12F45452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF09VC-T1                     760
E17961447 INDOOR CONTROLLER BOARD PCY-P18KALT.TH,PCY-P24KALT.TH,PCY-P30KALT.TH,PCY-P36KALT.TH,PCY-P42KALT.TH,PCY-P48KALT.TH                 2,568
E12F45440 POWER P.C.BOARD MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF09VC-T1,MS-SGF13VC-T1,MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1                 1,263
E12H33440 POWER P.C.BOARD MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1,MS-SGH09VC-T1,MS-SGH13VC-T1                     996
E12J93452 CONTROL P.C.BOARD MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1                     707
E12J01440 POWER P.C.BOARD MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1,MSZ-SGE09VA-T1,MSZ-SGE13VA-T1,MSZ-SGE15VA-T1,MSZ-SGE17VA-T1                 1,424
 E12J94452  CONTROL P.C.BOARD MS-GJ18VA-T1,MS-GJ24VA-T1                 1,605
E12K67452 CONTROL P.C.BOARD MS-GJ18VA-T1,MS-GJ24VA-T1                 1,605
E12C80452 CONTROL P.C.BOARD MCF-SD13VD-T1,MCF-D18VD-T1,MCF-D24VD-T1                 2,456
E12E70452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGE18VC-T1                 2,515
E12L31440 POWER P.C.BOARD MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1                     996
E12L37452 CONTROL P.C.BOARD MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1                     707
E12F43452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFF09VC-T1,MS-SFF13VC-T1                 2,419
E12F37452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGF24VC-T1                 1,959
E17950447 INDOOR CONTROLLER BOARD PLY-P18BAT.TH,PLY-P24BAT.TH,PLY-P30BAT.TH,PLY-P36BAT.TH,PLY-P42BAT.TH,PLY-P48BAT.TH                 2,515
E12C67452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGE09VC-T1,MS-SGE13VC-T1,MS-SGD09VC-T1,MS-SGD13VC-T1                     803
E12H31452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFH13VC-T1                 2,108
E12C45452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFD09VC-T1,MS-SFD13VC-T1                 2,793
E12C44452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFD09VC-T1,MS-SFD13VC-T1                 2,793
E12C76452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGD18VC-T1,MS-SFD18VC-T1                 2,975
E1217A452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GN18VF-T1,MSY-GN24VF-T1                     749
E12M10452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1                     910
E12M12452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GK18VA-T1,MSY-GK24VA-T1                 1,605
E1289F452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GR18VF-TH1,MSY-GR24VF-TH1,MSY-GR30VF-TH1                 1,686
E12M13452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GK18VA-T1,MSY-GK24VA-T1                 2,055
E1203H452 CONTROL P.C.BOARD MSY-KP09VF-TH1,MSY-KP13VF-TH1,MSY-KP15VF-TH1,MSY-KP18VF-TH1                 1,231
E12C82452 CONTROL P.C.BOARD MCF-D13VD-T1,MCF-D18VD-T1,MCF-D24VD-T1                 2,456
E12L36452 CONTROL P.C.BOARD MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1                     703
E12E18452 CONTROL P.C.BOARD MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1                     910
E12F34452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFF18VC-T1                 2,322
E12C78452 CONTROL P.C.BOARD MS-SD24VC-T1                 2,975
E12E11452 CONTROL P.C.BOARD MS-SE30VC-T1                 2,023
E12G80452 CONTROL P.C.BOARD MSZ-SFG09VA-T1,MSZ-SFG13VA-T1                 2,419
E12F35452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFF24VC-T1                 2,322
E12J92452 CONTROL P.C.BOARD MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1                     707
E12H32452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFH18VC-T1,MS-SGH18VC-T1,MS-SGH24VC-T1                 2,269
E12L59440 POWER P.C.BOARD MSZ-FM09VF-T1,MSZ-FM13VF-T1,MSZ-FM18VF-T1,MSZ-FK09VA,MSZ-FK13VA                 1,060
E1208A452 CONTROL P.C. BOARD MCF-GN13VA-T1,MCF-GN18VA-T1,MCF-GN24VA-T1                 1,263
E12T67452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1                     642
E1213A452 CONTROL P.C.BOARD MS-GN18VF-T1,MS-GN24VF-T1                 1,445
E1211A452 CONTROL P.C.BOARD MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1                     642
E12M11452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1                     910
E12P72452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GM18VF-T1,MSY-GM24VF-T1                     749
E12C77452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFD18VC-T1,MS-SGD18VC-T1                 2,975
E1218A452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GN18VF-T1,MSY-GN24VF-T1                     749
E12P79452 CONTROL P.C.BOARD MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1                     707
E1296B452 CONTROL P.C.BOARD MSY-JP09VF-TH1,MSY-JP13VF-TH1,MSY-JP15VF-TH1,MSY-JP18VF-TH1                 1,231
E1202H452 CONTROL P.C.BOARD MSY-KP09VF-TH1,MSY-KP13VF-TH1,MSY-KP15VF-TH1,MSY-KP18VF-TH1                 1,231
E12T70452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GM30VF-T1                 1,445
E12E09452 CONTROL P.C.BOARD MS-SGE24VC-T1,MS-SFE24VC-T1                 2,269
E12F44452 CONTROL P.C.BOARD MS-SFF09VC-T1,MS-SFF13VC-T1                 2,419
E12B75452 CONTROL P.C.BOARD MS-PFC09VC-T1,MS-PFC13VC-T1                 2,772
E12N71440 POWER P.C.BOARD MS-GL09VF-T1,MS-GL13VF-T1,MS-GL15VF-T1                     771
E12T66440 POWER P.C.BOARD MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1                     771
E12P75452 CONTROL P.C.BOARD MS-GL18VF-T1,MS-GL18VF-T1                 1,391
E12P76452 CONTROL P.C.BOARD MS-GL18VF-T1,MS-GL24VF-T1                 1,391
E1209A440 POWER P.C.BOARD MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1                     771
E1212A452 CONTROL P.C.BOARD MS-GN18VF-T1,MS-GN24VF-T1                 1,445
E1209A452 CONTROL P.C.BOARD MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1                     642
E1210A452 CONTROL P.C.BOARD MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1                     642
E12P72440 POWER P.C.BOARD MSY-GM18VF-T1,MSY-GM24VF-T1                     814
E12G91452 CONTROL P.C.BOARD MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1                     910
E1217A440 POWER P.C.BOARD MSY-JP24VF-TH1,MSY-GN18VF-T1,MSY-GN24VF-T1                     685
E12T66452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1                     632
E1214A440 POWER P.C.BOARD MSY-GN09VF-T1,MSY-GN13VF-T1,MSY-GN15VF-T1                     535
E1295B452 CONTROL P.C.BOARD MSY-JP09VF-TH1,MSY-JP13VF-TH1,MSY-JP15VF-TH1,MSY-JP18VF-TH1                 1,231
E1206A452 CONTROL P.C. BOARD MCF-GN13VA-T1,MCF-GN18VA-T1,MCF-GN24VA-T1                 1,263
E12G92452 CONTORL P.C.BOARD MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1                     910
E12G93452 CONTROL P.C.BOARD MSZ-SGH24VA-T1                 2,055
E1214A452 CONTROL P.C.BOARD MSY-GN09VF-T1,MSY-GN13VF-T1,MSY-GN15VF-T1                     642