รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

สายเซ็นเซอร์แอร์

อะไหล่แอร์ไดกิ้น (Daikin Genuine Spare Part)
กลุ่มสายเซ็นเซอร์
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวมvat
958976 THERMISTOR FT09GV1LS, FT18GV1B9, FTK25HV1NB, FTK25HVEC 214
129970J 3EB70066-3;THERMISTOR FT09FV2S, FT13FV2S, FTE09FV2S, FTE12DV2S, FTE18GV2S, FTE24GV2S, FTKD09DVMS, FTKE09GV2S, FTKS24GV2S 214
1953525 THERMISTOR(1270237) FCQ100PV4A, FXFQ125MVE, FXFQ40MVED, FXFQ50MVED, FXFQ80MVED 321
110579JL 3EB70048-2;THERMISTOR (FOR AIR) AT13GV2S, AT13JV2S, AT18BV1LS, FT15HV2S 214
1142060L 3EB70058-3;THERMISTOR (114206J) FT09BV1LS, FT09KV1LS, FT18JV1B, FT25JZV1NB, FT35JV1B, FTE12GV2S, FTE12JV1LS, FTE25JV1C 214