รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

แผงบอร์ดคอยล์เย็น

อะไหล่แอร์ไดกิ้น (Daikin Genuine Spare Part)
กลุ่มแผงคอนโทรลคอยเย็น
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวมvat
1399486L 3F021671-2;PRINTED CIRCUIT AT18DV2S, AT18FV2S, AT18GV2S, AT18HV2S                   1,423
1399479L 3F021671-1;PRINTED CIRCUIT FT13BV1LS AT13DV2S, FT13BV1LS, FTE12DV2S                   1,338
1606494L 3F004753-6;PRINTED CIRCUIT FTKD12DVMS, FTKD12FV2S, FTKD12GV2S, FTKE12GV2S, FTKE35GV1                   1,830
1606540L 3F021671-10;PRINTED CIRCUIT FT15DV2S, FT15FV2S, FT15GV2S, FT15HV2S, FTE18GV2S, FTE18KV2S, FTE24GV2S, FTE24MV2S                   1,434
1259874L 3FB03701-16;PRINTED CIRCUIT FTE12GV2S FTE12GV2S, FTE35JV1R1                   2,194
1772997L 3FB03701-24;PRINTED CIRCUIT (discont) FTE09GV2S, FTE09HV2S, FTE09JV2S                   1,605
1626506L 3F004753-11;PRINTED CIRCUIT AT13HV2S, AT13JV2S, FT13GV2S, FT13HV2S, FT35DVM, FT35DVM4, FTE35LV16                   1,605
4006498L 3F012673-2;PRINT CIRCUIT FTE12LV2S, FTE12MV2S, FTE12NV2S, FTE35KV1, FTE35KV14, FTE35KV19, FTE35LV1V, FTWN35JV1                   1,402
4006499L 3F012673-3;PRINT CIRCUIT FTE09LV2S, FTE09MV2S                   1,338
4009362L 3F004753-18;PRINTED CIRCUIT FTN25JV1G9, FTN25JV1G, FTM25KV1V, FTM25JV14, FTM09NV2S, FT25MV16, FT25JV1V, FT25HV14                   1,605