รถเข็นของฉัน
สินค้าขายดี
Has no content to show!

ใบพัดลมคอยล์เย็น (โพรงกระรอก)

อะไหล่แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric Genuine Part)
กลุ่มใบพัดลมคอยเย็น (โพรงกระรอก)
Part Number ชื่ออะไหล่ รุ่นแอร์ที่ใช้ได้ ราคารวม VAT
E12897302 LINE FLOW FAN MS-PFC09VC-T1,MS-PFC13VC-T1,MS-PGC09VC-T1,MS-PGC13VC-T1 760
E12A89302 LINE FLOW FAN MS-GJ09VA-T1,MS-GJ13VA-T1,MS-SGH09VC-T1,MS-SGH13VC-T1,MSY-GK09VA-T1,MSY-GK13VA-T1,MSY-GK15VA-T1,MSZ-SGH09VA-T1,MSZ-SGH13VA-T1,MSZ-SGH15VA-T1,MSZ-SGH18VA-T1,MS-SGG09VC-T1,MS-SGG13VC-T1,MS-SGF09VC-T1,MS-SGF13VC-T1,MSZ-SGE09VA-T1,MSZ-SGE13VA-T1,MSZ-SGE15VA-T1,MSZ-SGE17VA-T1    760
E12F28302 LINE FLOW FAN MS-GJ18VA-T1,MS-GJ24VA-T1,MS-GL18VF-T1,MS-GL24VF-T1,MS-SFH18VC-T1,MS-SFH24VC-T1,MS-SGH18VC-T1,MS-SGH24VC-T1,MSY-GK18VA-T1,MSY-GK24VA-T1,MSZ-SGH24VA-T1,MS-GJ18VA-T1,MS-GJ24VA-T1,MS-SFF18VC-T1,MS-SFF24VC-T1,MS-SGF18VC-T1,MS-SGF24VC-T1,MSY-GM30VF-T1   1,070
E12J98302 LINE FLOW FAN MS-GK09VA-T1,MS-GK13VA-T1,MS-GK15VA-T1,MS-GL09VF-T1,MS-GL13VF-T1,MS-GL15VF-T1,MSY-GM09VF-T1,MSY-GM13VF-T1,MSY-GM15VF-T1,MSY-KP09VF-TH1,MSY-KP13VF-TH1,MSY-KP15VF-TH1,MSY-KP18VF-TH1        760
E12N87302 LINE FLOW FAN MSY-GM18VF-T1,MSY-GM24VF-T1        920
E1214A302 LINE FLOW FAN MS-GN09VF-T1,MS-GN13VF-T1,MS-GN15VF-T1,MSY-JP09VF-TH1,MSY-JP13VF-TH1,MSY-JP15VF-TH1,MSY-JP18VF-TH1,MSY-GN09VF-T1,MSY-GN13VF-T1,MSY-GN15VF-T1,MSY-GR09VF-TH1,MSY-GR13VF-TH1,MSY-GR15VF-TH1        760
E1217A302 LINE FLOW FAN MSY-JP24VF-TH1,MSY-GN18VF-T1,MSY-GN24VF-T1        920
E12527302 LINE FLOW FAN MS-SGE18VC-T1,MS-SGE24VC-T1,MS-SGD18VC-T1,MS-SFD18VC-T1,MS-SD24VC-T1    1,209