น้ำยาแอร์ชนิดที่ใช้กับแอร์บ้านอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

  • R22 เป็นน้ำยาแอร์ที่นิยมใช้กันในอดีต แต่ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนเป็นอย่างมาก จึงถูกแบนไป แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการผลิตและใช้งานน้ำยาแอร์ชนิดนี้ได้ เพราะยังมีแอร์เก่าๆ อีกมากที่ยังคงใช้น้ำยา R22 อยู่
  • R410A เป็นน้ำยาแอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อทดแทนการใช้ R22 ไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่เนื่องจากเป็นน้ำยาที่ผสมกันระหว่าง R32 กับ R125 ในสัดส่วน 50:50 จึงทำให้เวลาเติมน้ำยาใหม่ต้องถ่ายน้ำยาเก่าทิ้งก่อนทั้งหมด
  • R32 เป็นน้ำยาที่สามารถเติมได้ทั้งตอนสถานะเป็นก๊าซหรือของเหลวก็ได้ ไม่เหมือนน้ำยา R410A ซึ่งต้องเติมตอนที่เป็นสถานะของเหลวเท่านั้น