น้ำยาแอร์ คือ สารทำความเย็น (Refrigerant) เป็นสารประกอบที่โดยทั่วไปอยู่ในสถานะของเหลว แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นแก๊สและเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวเหมือนเดิม แต่เราอาจจะนิยามให้แคบเข้ามาอีกหน่อยว่า น้ำยาแอร์ คือ สารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะของเหลว ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากภายในระบบนำออกไปสู่ภายนอก (ห้อง)

 

 

http://www.twc-aircenter.com/refrigerant.html