เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงาน คอมเพรสเซอร์จะทำการอัดฉีดสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์เข้าสู่ระบบผ่านทางท่อฝั่ง Liquid / Discharge Line น้ำยาแอร์ซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สจะมีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง ต่อมาจึงเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิลงด้วยตัวคอนเด็นเซอร์ เป็นการนำความร้อนที่ผ่านมากับตัวน้ำยาแอร์มากำจัดสู่ภายนอก เมื่อน้ำยาแอร์เย็นลงก็จะกลับสู่สถานะของเหลวที่มีแรงดันสูงอีกครั้ง จากนั้นเมื่อผ่านตัว Expansion Valve น้ำยาแอร์ก็จะถูกลดแรงดันลง และเมื่อแรงดันลดลง น้ำยาแอร์ก็จะเปลี่ยนจากร้อนกลายเป็นเย็น วิ่งเข้าสู่ตัว Evaporator หรือคอยล์เย็น (Indoor Unit) เพื่อดูดซับความร้อนที่อยู่ภายในห้องให้ออกมากับตัวน้ำยาแอร์ อุณหภูมิห้องก็จะลดลง/เย็นขึ้น ส่วนน้ำยาแอร์ก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลายสภาพเป็นไอ/แก๊สโดยสมบูรณ์ แล้วถูกดูดออกมาสู่ภายนอกผ่านทางท่อฝั่ง Gas / Suction Line กลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์อีกครั้ง ก็จะเข้าสู่วงรอบใหม่ของการอัดฉีดน้ำยาเข้าสู่ระบบ เป็นไปแบบนี้จนกว่าคอมแอร์จะตัดการทำงาน (เมื่ออุณหภูมิห้องคงที่)

 

 

http://www.twc-aircenter.com/refrigerant.html